Om oss

Brødrene Darren og Bradley Tyler startet i mai 2010 en filial av selskapet Green Cleen i Norge. Green Cleen Norge er del av en veletablert franchise som startet i England for over 20 år siden. Green Cleen er etablert i følgende land: England, Irland, Australia og Kypros.

Green Cleen Norge er lokalisert i Kristiansand og spesialiserer seg innen profesjonell og miljøvennlig rengjøring av søppeldunker for private kunder og kunder i næringslivet.

Vårt mobile vaskesystem er spesialbygd for å tilfredsstille strenge miljømessige retningslinjer. Unike og skreddersydde vannresirkuleringsenheter på våre biler tillater lagring av tusenvis av liter vann per uke.

Miljø er viktig for oss. Green Cleen Norge er medlem av Grønt punkt og vært sertifisert som Miljøfyrtårn siden 2011.
Vi har fokus på grønne løsninger og jobber konstant mot å være bransjeledende på miljø.

Våren 2012 utvidet vi konseptet med også å tilby vedlikeholdstjenester til våre kunder.

Våre tjenester omfatter blant annet:

  • Vasking av handlekurver og -vogner
  • Vasking av søppelrom
  • Vedlikehold av uteområdet
  • Vindusvask

Vi bruker KUN miljøvennlige rengjøringsmidler.

Høy temperatur og kraftig damp dreper over 98% av alle overflatebakterier!

Vårt mobile vaskesystem er spesialbygd for å tilfredsstille strenge miljømessige retningslinjer. Unike og skreddersydde vannresirkuleringsenheter på bilene våre, tillater lagring av tusenvis av liter vann per uke.

Det forurensede vannet blir tømt i et godkjent vannavløp. Dette blir gjort for å sikre at vannet ikke blir tømt i gatene og at ingen forurensing ender opp i våre elver og sjøer.

Alle rengjøringsmidler som vi bruker i vaskeprosessen er miljøvennlige. Vi er veldig opptatt av å være miljøvennlige, derfor bruker vi steam når vi vasker handlekurvene og bruker minimalt med rengjøringsmiddel.

Den høyetemperaturen og kraftlige dampen dreper over 98 % av bakteriene på overflaten. Rengjøring med damp er veldig hygenisk fordi vi kommer til på vanskelig tilgengelig områder vi ellers ikke ville ha mulighet for å nå.

Et annet pluss er at det ikke tar lang tid før området blir tørt.

Insider Facility Solutions AS (Elite Service Partner AS) har siden 1983 utviklet seg til å bli en av de desidert største servicebedriftene i Norge. I dag er selskapet representert over hele landet. Insider Facility Solutions AS er en stabil samarbeidspartner med rom for utvikling sammen med kunden – en løsningsorientert leverandør.

Steinar Myklebust startet selskapet i 1983. Han er i dag styreformann og eier av Insider Facility Solutions AS.

Selskapet har sunn økonomi, moderne maskin- og bilpark samt eget moppe- og mattevaskeri. Det er fremdeles renhold som er kjernevirksomheten, men selskapet er i de senere årene også blitt en betydelig aktør innen områdene eiendomsservice, facility management, kantinetjenester og betonggulvsliping. Deres tjenester leveres både til det offentlige- og private næringsliv.

Insider Facility Solutions AS er i stadig utvikling for å utvide og forbedre sitt servicetilbud for at kunden skal få en bedre arbeidsdag – og kan føle trygghet på at alle våre tjenester blir levert av en høy kvalitet og servicegrad.

Ren trivsel

Vi skal være fremst i arbeidet for RENT Miljø, RENT Arbeid og REN Trivsel! – vår visjon